Tråd: Digitaliserade dagstidningar för prenumeranter

De dagstidningar jag känner till som idag erbjuder sina prenumeranter att söka i samtliga (eller nästan samtliga) utgivna tidningar:

* Svenska Dagbladet (1884-idag): https://www.svd.se/arkiv

* Dagens Nyheter (1864-idag): https://arkivet.dn.se/

* Upsala Nya Tidning (1890-idag): http://www.unt.se/untarkiv/

* Hallandsposten (1910-idag): http://www.hallandsposten.se/

/Patrik