1 Senast ändrad av pnylin (2017-12-10 22:01:48)

Tråd: Digitaliserade finska tidningar

Nationalbiblioteket har digitaliserat tidningar som utkommit i Finland 1771-1920.

Det går att välja vilken eller vilka tidningar man vill söka på och även vilket språk tidningen ska ha.
(Det finns många svenskspråkiga dagstidningar i Finland)

https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/search

/Patrik