Tråd: Bakgrund och metadata

Jag följer med stor nyfikenhet utvecklingen av Digitaliserade dagstidningar och har två frågor:

1) Finns planer på att sammanställa en text om bakgrunden till denna databas/söktjänst, t ex om vad som var motivet och vilka förutsättningarna varit för uppbyggnaden av söktjänsten?

2) Finns planer på att sammanställa och tillgängliggöra metadata över de dagstidningar som ingår i databasen? För forskningen skulle det vara mycket värdefullt att ha årliga uppgifter om exempelvis de olika tidningarnas utgivningsort, politiska färg, antal utgivna nummer och sidor. Den här informationen går naturligtvis att få fram indirekt genom sökningar men det skulle underlätta om den kunde göras mer lättillgänglig.

Bästa hälsningar,
Tobias

Sv: Bakgrund och metadata

Hej.

Bra frågor.

Nedan finns länkar till de två projekten som startade den nuvarande massdigitaliseringen:

Digidaily 1

Digidaily 2

Angående din andra fråga så finns det många idéer och önskemål från vår sida om att berika tjänsten med ytterligare metadata. Hur framgångsrika vi blir i det avseendet beror på hur mycket resurser som läggs på tjänsten. Det får framtiden utvisa.
Under tiden så rekommenderar jag Nya Lundstedt dagstidningar som innehåller mycket av det du söker.

Jonas Ahlberg

Sv: Bakgrund och metadata

Tack för svaret! Länkarna hjälpt till att reda ut en hel del frågor för mej.

/Tobias