Tråd: "Kan endast läsas på Kungliga Biblioteket"

Jag tycker formuleringen är lite missvisande. Må vara att KB bara tillhandahåller läsning av tidningarna just på KB, men de finns väl på andra ställen i landet också. Göteborg, Lund, Uppsala? Kastar stadsbibliotek sina dagstidningar eller går Svenska dagbladet från 1920 att hitta även på stadsbiblioteket i typ Härnösand?

Sv: "Kan endast läsas på Kungliga Biblioteket"

Universitetsbiblioteken (och de är ju inte så få, numera) brukar ha mikrofilm av de stora rikstidningarna. De större stadsbiblioteken brukar ha både mikrofilm och tryckta exemplar av de lokala tidningarna. KB mikrofilmar och tjänar pengar på att sälja kopior av mikrofilmen till stadsbiblioteken.

Misstanken ligger nära till hands, att KB fördröjer digitaliseringen eftersom den hotar denna inkomstkälla, och att man därför också överväger att låta biblioteken abonnera på digital tillgång (indragning av kommunala medel till en statlig institution, à la Gustav Vasa) i stället för att ge bort den gratis direkt till medborgarna. Det är upp till KB att bevisa att dessa misstankar saknar grund, men KB visar ingen brådska.

3 Senast ändrad av Petronella (2014-06-28 13:29:39)

Sv: "Kan endast läsas på Kungliga Biblioteket"

Jag syftar alltså inte på formuleringen här i forumet utan på den text som dyker upp när jag klickar på ett söksvar från modern tid. "Upphovsrättsskyddat material, kan endast läsas på Kungl. Biblioteket".

"Upphovsrättsskyddat svar, tillhandahålles ej på webben", "KB tillhandahåller dessa träffar/svar (etc) endast på Kungl. Biblioteket" e.dyl. är formuleringar varmed ni undgår att göra reklam för vad andra bibliotek kan erbjuda utan att ljuga. Fast egentligen tycker jag att ni gott kan bjuda på en upplysning om det, i folkbildningens tjänst.

Sv: "Kan endast läsas på Kungliga Biblioteket"

Petronella skrev:

Fast egentligen tycker jag att ni gott kan bjuda på en upplysning om det, i folkbildningens tjänst.

Petronella,

det ska vi absolut göra! Till betan valde vi dock att bara relatera till de digitaliserade sidorna, inte mikrofilmen, och dessa kan bara ses på KB. Vi ser givetvis även detta som ett sätt att snabbare hitta den mikrofilm som finns ute på universiteten, detta kräver dock att vi vet exakt vad som finns på mikrofilm (alt. faktiska tidningar) för att kunna ge korrekt information.

Mvh,
  Martin Malmsten

Sv: "Kan endast läsas på Kungliga Biblioteket"

Lars,

LA2 skrev:

KB mikrofilmar och tjänar pengar på att sälja kopior av mikrofilmen till stadsbiblioteken.

Kopieringen av mikrofilm till stadsbiblioteken görs utan vinstsyfte. KB tar ut en mindre administrativ avgift för att täcka de kostnader hanteringen medför.

LA2 skrev:

Misstanken ligger nära till hands, att KB fördröjer digitaliseringen eftersom den hotar denna inkomstkälla, och att man därför också överväger att låta biblioteken abonnera på digital tillgång (indragning av kommunala medel till en statlig institution, à la Gustav Vasa) i stället för att ge bort den gratis direkt till medborgarna. Det är upp till KB att bevisa att dessa misstankar saknar grund, men KB visar ingen brådska.

Den löpande mikrofilmningen har upphört och ersatts av löpande digitalisering av tidningsmaterialet, så bortsett från beställning av trasig eller borttappad mikrofilm ser vi inte att det blir speciellt många beställningar framöver.

Det finns inga planer på att sälja åtkomst till det digitaliserade materialet i syfte att tjäna pengar utöver vad det skulle kosta att underhålla tjänsten.

Mvh,
  Martin

Sv: "Kan endast läsas på Kungliga Biblioteket"

En undran i anslutning till detta. Jag sitter just nu på egen dator i KBs lokaler. Noterade att jag inte kan göra några som helst sökningar om jag är inloggad på KBs nätverk, måste välja Eduroam. Är det en spärr inlagd och i så fall varför?
Kan tillägga att jag loggade in på KBs nätverk just för att se om jag fick tillgång till materialet även från egen dator, men det gick alltså inte ens att göra sökningar.

Sv: "Kan endast läsas på Kungliga Biblioteket"

Hej Fia,

verkar ha varit en felaktig inställning. Kan du prova om du nu kommer åt sidan från KBs nätverk om du är på plats?

Det är dock endast datorerna i mikrofilmsläsesalen som har åtkomst till digitaliserad material efter 1963.

Mvh,
  Martin

Sv: "Kan endast läsas på Kungliga Biblioteket"

Hej! Funkar inte nu heller. Står bara och laddar.

Sv: "Kan endast läsas på Kungliga Biblioteket"

Ok,

vi får titta på detta under morgondagen.

Mvh,
  Martin

10 Senast ändrad av Salomonsalar (2016-11-27 13:25:18)

Sv: "Kan endast läsas på Kungliga Biblioteket"

Om man nu skall digitalisera medier, dagstidningar mm så måste allt kunna läsas via våra hemdatorer. Om inte är det väl dags att flytta KB:s material till samtliga Stads- och filialbibliotek samt stadsarkiv

Sv: "Kan endast läsas på Kungliga Biblioteket"

Läget nu är att Pliktlagen ger oss rätt att visa upphovsrättsskyddade dagstidningar endast i KB:s lokaler.

För att visa de upphovsrättsskyddade dagstidningarna någon annanstans krävs en lagändring eller de ekonomiska musklerna att sluta avtalslicens med berörd upphovsrättsorganisation.

Dagstidningarna digitaliseras både av tillgängliggörande- och bevarandeskäl. Papperstidningarnas livslängd är inte evig. Vissa tidningar är i så dåligt skick, så att om vi inte digitaliserar dem inom en snar framtid så är informationen förlorad för alltid.

Tillgänglighetsaspekten är givetvis väldigt viktig och KB tar den på största allvar. Som jag skrivit tidigare på detta forum så hoppas jag att KB, inom lagens råmärken, kan vidareutveckla den här tjänsten så att den når ut till så många medborgare som möjligt.

Jonas Ahlberg
Enheten för dagstidningar, radio och TV