Tråd: Sökning i specifik(a) dagstidning(ar)

Tack för en bra tjänst!

Träfflistan vid sökning innehåller nu resultatet från alla tidningar, även om man valt specifik(a) dagstidning(ar).
Det vore bra om träfflistan endast bestod av vald(a) specifik(a) dagstidning(ar).
Så är det nog tänkt, men tyvärr fungerar det inte så.

Med vänlig hälsning

Kjell Jernselius