Tråd: Lathund

Allmänna råd

Sökresultatet genererar träffar utifrån texten på hela tidningssidan och inte på enskilda artiklar.
Texttolkningen av den digitaliserade texten är bra men inte perfekt.  Därför är Oskarp sökning och Sökning på närliggande termer viktiga verktyg för att få ett gott sökresultat.( Se nedan.)


Sökoperatorer
Använd stora bokstäver
AND -alla sökord ska finnas
OR -ett eller flera sökord ska finnas
NOT - utesluter efterföljande sökord

Frassökning
Sätt fras inom citattecken
Exempel :  "storgädda på kroken"

Versaler och gemener
Betraktas som samma tecken (utom sökoperatorerna AND OR NOT)

Trunkera
Använd asterisk (*) för att hitta ord med varierande ändelser.
Exempel:  svensk* kan ge sökresultat som svensk, svenskar, svenskarna, svenskarnas etc.
Trunkering fungerar inte i frassökning.

Maskera
Använd frågetecken (?) för att hitta stavningsvarianter. Varje frågetecken motsvarar ett tecken.
Exempel: ?arin kommer att matcha Carin, Karin, etc

Oskarp sökning
"~" tildetecken i slutet av ett sökord ger sökresultat som har liknande stavning till den givna söktermen.
Exempel: quinna~ kan ge sökresultat som quinna, kvinna, quinoa  etc.
Dostovjevski~  ger träff på olika stavningar.
Oskarp sökning fungerar inte i frassökning.

Sökning på närliggande termer
Då textmassan inte har någon artikelindelning och sökning görs på hela sidor kan man behöva kräva att de ord man söker på står inom ett visst avstånd från varandra. Detta görs genom att skriva söktermer inom citationstecken följt av ”~” och de antal ord som maximalt får skilja söktermerna åt.
Exempel:
"sickan hasse"~25
Ger träff på alla sidor där sickan och hasse står 0-25 ord från varandra.

Parenteser och söklogik
Gruppering av sökord kan användas för att definiera hur operatorerna uppträder (och därmed bilda underfrågor). Gruppering uppnås via parentes (   )
Exempel: (sickan OR carlsson) AND stjärna AND (svartsjuk NOT munter)
Söker efter alla poster som innehåller antingen  sickan eller carlsson,  innehåller termen stjärna  och innehåller ordet svartsjuk  men inte ordet  munter..

Sv: Lathund

Hej Kongliga Bibliotek

Fantastisk site I har bygget her. Tak for det, meget nyttigt!
Jeg arbejder på Thorvaldsens Museum i København og er interesseret i avisartikler fra Thorvaldsens (1770-1844) levetid. Aviserne synes at være ocr-scannede, så man kan søge i dem, men kan man også kopiere tekststykker ud fra en artikel? Måske spørger (frågar) jeg dumt, måske har I indbygget en kopieringsfunktion?

Med venlig hilsen
Jonas

Sv: Lathund

Hej.

Du kan använda printfunktionen till att kopiera en sida, eller delar av den.

Med vänlig hälsning

Jonas Ahlberg