Tråd: Ingen åtkomst till visat sökresultat

När kommer det material som finns på KB:s söksida för digitala dagstidningar att synkas med sökdatorerna på plats i läsesalen?
De sökresultat som kommer fram via KB:s sida kommer inte alls fram där, fast det står att de kan läsas på KB. Problemet har funnits i flera månader. Finns någon tidsplan? Sitter man som jag i Gävle, blir man ju lurad på konfekten när man kommer till KB. Det bör finnas info om att det inte är synkat och man bara kan läsa 1/3 av resultaten på plats!/ Janne Ljungström