Tråd: Gränssnittet

Några första synpunkter på sökgränssnittet. Har testat många liknande tidningssajter runt om på nätet.

  • Bra kvalitet på skanningen av sidorna. Det är viktigt att den är i färg.

  • Förstår inte vitsen med den sida man får upp när man trycker på en av sidorna i träfflistan. Varför detta mellansteg? Varför inte få upp tidningssidan direkt?

  • Skulle ha föredragit steglös zoom av sidorna (med musens scroll-hjul), men detta fungerar också.

  • Vissa sidors text kan bli på gränsen till läsbar pga att den är för liten.

  • Bra att man kan avmarkera den gula markeringen!

  • Träfflistan är väl OK. Ser snyggt ut och man ser hur stor artikeln är, men är det inte innehållet som är det viktiga? Den citerade texten är verkligen minimal. Bra med staplarna och att man kan välja intervall.

  • Det gulmarkerade visar ofta delar av en artikel eller flera artiklar som inte har med varandra att göra.

  • Saknar ett sätt att se och kopiera den OCR-tolkade texten. Vissa tidningssajter ger t.o.m. användare möjlighet att rätta feltolkad text.

  • Att man kan sortera träfflistan efter relevans eller datum är bra.

Sv: Gränssnittet

Fullskärmsläget är bra när man läser, men inte om man vill använda ett annat program samtidigt. Nu går det inte att ha ett ordbehandlingsprogram igång parallellt om man vill föra anteckningar.

Sv: Gränssnittet

Hej!
Gränssnittet har utvecklats bra. Har ett par synpunkter utifrån erfarenheter i MFLS. De stora på högkant ställda skärmarna ger till del andra erfarenheter än vid arbete hemmavid:
- Maximal zoom är ibland inte alls tillräcklig för att man på ett bekvämt sätt kunna läsa vad det står. Tillåt högre zoomningsgrad.
- Om träffen ligger längst ner i ett hörn vill man gärna kunna dra bilden så att träffytan hamnar mitt på skärmen. Detta går dock inte då kanten på tidningssidan inte går att dra in över skärmen. I kombination med att zoomningsmöjligheten inte är tilllräcklig blir resultat att man ligger över bordet och försöker läsa vad det står.
- Åtminstone vid arbete i MFLS borde det finnas en funktion som medger att ytterligare text presenteras från textmassan runt om träffen, t.ex. 50 eller 100 tecken. Detta för att sedan möjliggöra ett bättre urval av vad man väljer att titta på i sin helhet.

Mvh,

Krille