Tråd: OCR-text?

I det som förut kallades betaversion av digitaliserad dagspress, och som lyckligtvis ligger kvar för användning, så fanns en funktion där en ocr-text (visserligen ej korrläst) gjorde det möjligt att ladda ner textavsnitt. Finns denna möjlighet, och jag kan bara inte hitta den, eller finns den inte, men är tänkt att tillkomma i ett senare skede, eller har man överhuvudtaget inte tänkt sig något sådant?

Sv: OCR-text?

Tack för din synpunkt.

Ambitionen är att lägga till den funktion som du eftersöker, i ett senare skede av den skarpa versionen. När i tiden detta kommer att ske kan vi i nuläget inte svara på.

Jonas Ahlberg
Enheten för dagstidningar, radio och TV