Tråd: Jämföra söktermer

Det skulle vara intressant att kunna jämföra söktermer på ett enkelt sätt, á la Google trends: http://www.google.com/trends/

Nu kan man göra två separata sökningar men eftersom att y-axeln inte är absolut blir det svårt att göra en direkt jämförelse.

Alternativt skulle det kunna finnas en funktion för att exportera det data som används till att genrera grafen.

Sv: Jämföra söktermer

Tack! Vi lägger till ditt förslag i listan över idéer för framtida utveckling.

Sv: Jämföra söktermer

Man skulle också kunna tänka sig "vidare-sökning", man söker efter något och får 1200 träffar. Då vill man kunna söka efter någon annan text, *enbart bland dessa 1200 träffar*.