Tråd: Olika upphovsrättsgränser i KB:s båda tidningstjänster

I tjänsten "Äldre svenska tidningar" är material allmänt tillgängligt efter 1901, då det handlar om nedlagda tidningar. Men märkligt nog är precis samma tidningsexemplar inte åtkomliga i tjänsten "Svenska Dagstidningar" p.g.a upphovsrättsskäl. Detta gäller till exempel Kalmar tidning, som kan läsas av alla t.o.m. 1918 i den gamla miljön (sista utgivningsåret). Varför är inte materialet tillgängligt på båda ställena?

2 Senast ändrad av jonahl (2017-04-04 15:54:45)

Sv: Olika upphovsrättsgränser i KB:s båda tidningstjänster

Det är en relevant fråga. Svaret är att vi har ändrat bedömningsgrunderna kring upphovsrätten sedan tjänsten magasin.kb.se lanserades 2010.

Vi håller nu på att införliva materialet från magasin.kb.se i tidningar.kb.se.

Det arbetet beräknas vara helt slutfört i början av 2018. När det är klart så kommer magasin.kb.se att läggas ner.

Jonas Ahlberg