Tråd: Namnet på knappen för datumåterställning

"Nollställ" 1855-01-01 respektive 2010-01-01 är inte "nollställt" smile

Nollställ borde ge sökresultat i -∞ - ∞.

Sv: Namnet på knappen för datumåterställning

"Nollställ" ger ingen förändring! Förefaller vara en opålitlig funktion.

Sv: Namnet på knappen för datumåterställning

Såvitt jag kan se nollställer knappen inte utan återställer det tidsintervall den föregående sökningen har resulterat i. Därmed är "Nollställ" ingen lämplig benämning och vi får tänka ut en annan.