Tråd: Kända fel

Cirka 9 500 tidningsnummer i tjänsten har ett metadatafel, vilket medför att sökresultatet inte matchar sökträffen.

Det rör sig främst om tidningsnummer av Aftonbladet, perioden 1935-2008 och Svenska dagbladet, perioden 1922-1984

Arbetet med att rätta till metadatafelen kommer att pågå från början av februari 2016 fram till dess att samtliga tidningsnummer är rättade. Löpande information om aktuell status kommer att meddelas på detta forum.