Tråd: gulmarkering

Vid sökning på t ex "riddarholmskanalen" får man x antal träffar med gult men i några fall försvinner det gula när man klickar sig in på sidan, t ex i fallet DN 22 maj 1897 där "riddarholmskanalen" i artikeln är avstavat som "riddar-holmskanalen". Jag antar att det kan påverka. Är detta ett generellt "fel"? Är det möjligt att rätta till?

Sv: gulmarkering

I årets planerade vidareutveckling av tjänsten ingår förbättringar av highlightfunktionaliteten, där vi hoppas att detta kan rättas till. När under året det kommer att ske kan vi i nuläget inte svara på.

Jonas Ahlberg
Enheten för dagstidningar, radio och TV