Tråd: Markering av söktermer på tidningssidan

I den ”expanderade vyn” (där man ser träffarna med textuttdrag) skulle jag gärna vilja se var orden förekommer på sidan så att det blir lite lättare att hitta rätt när man väl öppnar tidningssidan och scrollar runt i fullskärmsvyn.

Sv: Markering av söktermer på tidningssidan

Hej!

Det kommer till hösten!

Johanna

Sv: Markering av söktermer på tidningssidan

Inte bara det - man vill ju kunna söka efter text inom sidan, den är ju ändå indexerad. man kan ju ha sökt efter t.ex. "Öland" för att hitta alla artiklar om Öland, men när jag sedan kommer till de hittade tidningarna/sidorna så vill jag kunna söka inom den hittade sidorna - efter någon helt annan text.

Sv: Markering av söktermer på tidningssidan

Ett väldigt bra sätt att få en uppfattning om träffens relevans vore om man fick se artikelrubriken. Men detta kanske är svårt, exv. för att rubrikerna har varit svåra för texttolkningen att klara av?

Sv: Markering av söktermer på tidningssidan

Instämmer! Att alltid få rubriken som kontextstöd skulle vara en ypperlig förbättring.

6 Senast ändrad av Johanna (2014-08-11 11:10:36)

Sv: Markering av söktermer på tidningssidan

Hej Petronella! Det är precis som du säger svårt i OCR-tolkningen att avgöra vad som är rubrik och inte. Det finns tyvärr inte med i metadatat, men det finns en del utvecklingsförslag kring detta och kommer förhoppningsvis förbättras över tid.

Johanna