1 Senast ändrad av jonahl (2018-01-05 12:29:08)

Tråd: Kända begränsningar

2018-01-05

Kända begränsningar

Se också tråden Kända fel


Sökning i ett urval tidningstitlar är inte möjligt.

En sökfråga ställs alltid på allt material i databasen.

När en sökning är gjord kan denna snävas in tidsmässigt med tidsaxeln, via filtren Region och Politisk beteckning, samt till en titel, men inte till flera titlar. Man kan ej heller välja ut några regioner eller några politiska beteckningar: valet är en eller alla.

Vid komplettering av sökfrågan nollställs samtliga filter och den kompletterade sökfrågan görs återigen i databasens hela sökmängd.