1 Senast ändrad av jonahl (2018-01-24 12:19:03)

Tråd: Kända fel

2018-01-05

Kända fel

Hittar ni ytterligare fel: rapportera gärna till detta forum
Se också tråden Kända begränsningar


Highlightfunktion fungerar inte för sökord innehållande tecken ”åäö”

Träfflistan för tidningstitlar är begränsad till 400 titlar.

Funktionen "Favoriter" fungerar inte vid användande av Internet Explorer