Tråd: Nätet eller Kungliga Bibliotek

Det kan inte vara rimligt att man måste till Kungliga biblioteket för att kunna se visst material eller årgångar. Varför kan inte visningsmöjlighet ges på nätet. Det underlättar för alla som bor ute i landet, där också de flesta bor.

Sv: Nätet eller Kungliga Bibliotek

Hej.

KB, som statlig myndighet kan inte bryta mot upphovsrättslagen.

Ett utförligare resonemang om detta hittar du här

Tjänsten, inklusive det upphovsrättsskyddade materialet, kommer inom kort att släppas på
fyra universitetsbibliotek och nästa år har samtliga universitets- och högskolebibliotek i landet möjlighet
att ansluta sig till tjänsten, se pressmeddelande

Jonas Ahlberg