Tråd: Grafen försvinner vid drilldown till månad

Efter ett sökresultat klickar jag på ett år och får upp nytt resultat med denna tidsavgränsning. Om jag då klickar på en månad upprepas det, men då får jag inte upp en graf över månaden, istället är det bara en tom yta där.

Sv: Grafen försvinner vid drilldown till månad

Jag får samma problem här. Vi tar med det bland buggar vi måste åtgärda. Tack för att du uppmärksammade det.