Tråd: Bakgrund och metadata

Jag följer med stor nyfikenhet utvecklingen av Digitaliserade dagstidningar och har två frågor:

1) Finns planer på att sammanställa en text om bakgrunden till denna databas/söktjänst, t ex om vad som var motivet och vilka förutsättningarna varit för uppbyggnaden av söktjänsten?

2) Finns planer på att sammanställa och tillgängliggöra metadata över de dagstidningar som ingår i databasen? För forskningen skulle det vara mycket värdefullt att ha årliga uppgifter om exempelvis de olika tidningarnas utgivningsort, politiska färg, antal utgivna nummer och sidor. Den här informationen går naturligtvis att få fram indirekt genom sökningar men det skulle underlätta om den kunde göras mer lättillgänglig.

Bästa hälsningar,
Tobias

Sv: Bakgrund och metadata

Hej.

Bra frågor.

Nedan finns länkar till de två projekten som startade den nuvarande massdigitaliseringen:

Digidaily 1

Digidaily 2

Angående din andra fråga så finns det många idéer och önskemål från vår sida om att berika tjänsten med ytterligare metadata. Hur framgångsrika vi blir i det avseendet beror på hur mycket resurser som läggs på tjänsten. Det får framtiden utvisa.
Under tiden så rekommenderar jag Nya Lundstedt dagstidningar som innehåller mycket av det du söker.

Jonas Ahlberg

Sv: Bakgrund och metadata

Tack för svaret! Länkarna hjälpt till att reda ut en hel del frågor för mej.

/Tobias

Sv: Bakgrund och metadata

Hej Tobias och Jonas!

Även jag söker denna info och noterar att länkarna Jonas lade ut inte fungerar längre.

Platsen för Nya Lundstedt Dagstidningar tror jag att jag hittade på egen hand: http://tidning.kb.se/nld/nld/main
Men var finner jag den information som tidigare gick att nå via de båda digidaily-länkarna?

Frågor om metadatan:
- Har något rört på sig vad gäller era möjligheter att introducera en metadatafunktion?
- Om ni får resurser att introducera metadata i tidningar.kb.se, kommer det att bli samma som på NLD? Eller finns andra källor ni kommer att hämta uppgifter från?

MVH
Klas Hjortstam, GU

Sv: Bakgrund och metadata

Hej.

De gamla länkarna rök när KB gjorde om sin webb. Jag ska försöka fiska upp texterna och lägga dem här. Är på semester denna veckan så det kan ta några dagar.

Nya NLD-länken hade du hittat själv ser jag, bra.

Har inget nytt att meddela om eventuell berikning av metadata i tjänsten.
Jag hoppas att detta förverkligas, men det blir definitivt inte i närtid.
När det sker kommer metadata mestadels att hämtas från samma källa vilken berikar NLD.

Jonas Ahlberg