Tråd: Åtkomst till ett helt år på 1800-talet

Jag önskar läsa ett helt år, 1876 av Upsala tidning. Hur gör jag för att få tillgång till alla nummer under det året?

Sv: Åtkomst till ett helt år på 1800-talet

Hej.

Tdningen "Upsala" finns digitaliserad och fritt tillgänglig för år 1876.

http://tidningar.kb.se/?q=*&sort=as … per=UPSALA

Jonas Ahlberg

Sv: Åtkomst till ett helt år på 1800-talet

Kan jag ladda ned hela årgången?
Tänker mig att alla sidorna ligger i en pdf-fil eller liknande.

Sv: Åtkomst till ett helt år på 1800-talet

Hej.

Nej, från tidningar.kb.se kan man endast spara en sida i taget.

De tidningar som kan laddas ner i större skala finns på https://data.kb.se/

Jonas Ahlberg

Sv: Åtkomst till ett helt år på 1800-talet

Varför finns inte allt out-of-copyright-material här att ladda hem i sin helhet via data.kb.se? Det skulle komplettera söktjänsten på ett bra sätt & samtidigt stärka KB:s bidrag till forskningsinfrastrukturen, genom att göra större textmängder möjliga att bearbeta & analysera utifrån enskilda forskares behov. Vad talar emot?

Sv: Åtkomst till ett helt år på 1800-talet

Målet är att allt upphovsrättsfritt tidningsmaterial ska ligga på data.kb.se.

Det kommer att hända men jag kan inte svara på när.

Vi behöver en automatiserad rutin som laddar upp de digitaliserade tidningarna på data.kb.se allteftersom de kommer in i arkivet.
Att som hittills, ladda upp tidningar efter avslutat projekt, är en tidskrävande procedur och ej heller särskilt effektiv då tidsgränsen skjuts fram vid varje nytt år och sent inkomna reklamerade tidningsnummer gör att det stundom kan vara en utdragen process av få titlarna helt kompletta.


Jonas Ahlberg